Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh
Điện thoại: 3.568.165
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO  NĂ HỌC MỚI.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HIỆP HÒA                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN ĐỨC THẮNG                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

            Số:  75/TB-MNĐT                                                                                    Thị Trấn Thắng , ngày  20 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 Căn cứ vào Quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Hiệp Hòa;

           Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường MN Đức Thắng  thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:
I/ Đối tượng tuyển sinh:
         Tuyển sinh trẻ từ: 3 Tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi.
II/ Thời gian nhận hồ sơ: (Sáng: 7h00 đến11h00; Chiều: 14h00 đến 16h00)
         - Từ 7 giờ 00 phút ngày 21/8/2020  và ngày  24 /8/2020 tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non (Từ 3 đến 5 tuổi) theo chỉ tiêu, đồng thời vẫn tiếp tục tuyển sinh trẻ 5 tuổi trong địa bàn (nếu phụ huynh còn đăng ký).
III/ Chỉ tiêu tuyển sinh: Trên 3 điểm trường

                  ( Khu Trung Tâm Đức Thịnh,  Khu Đông  Ngàn, Khu  Đô Thị).

Nhóm lớp

                                      Số lượng lơp

Lớp 3-4 tuổi (sinh 2017)

8  lớp

Lớp 4-5 tuổi (sinh 2016)

7 lớp

Lớp 5-6 tuổi (sinh 2015)

7 lớp

                Tổng cộng:

                                           22 lớp

IV/ Hồ sơ gồm:

          1- Bản sao khai sinh hợp lệ (Bản chính photo công chứng hoặc bản sao có mực đỏ).

          2- Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại địa phương trên các tổ dân phố  địa bàn Thị Trấn Thắng . Riêng trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015) nếu tạm trú thì ngoài bản phô tô sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú phải có thêm bản phô tô hộ khẩu thường trú để thuận cho việc cập nhật thông tin phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

       - Các giấy tờ ưu tiên con họ nghèo cận nghèo.....( nếu có)

       - Thời gian tựu trường: 01/9/2020
        Nay nhà trường thông báo đến phụ huynh, rất mong phụ huynh thực hiện đúng theo thông báo. Nhà trường không giải quyết các trường hợp khác ngoài địa bàn và trường hợp trong địa bàn nhưng không đủ hồ sơ hợp lệ./.

 

   

  Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Dán bảng thông báo;

- Lưu VT./.

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Hoa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết