Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh
Điện thoại: 3.568.165
 06/05/19  Tin tức Sự kiện  41
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Mầm non Đức Thắng số 1
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hiệp Hòa, năm học 2018- 2019, trường MN Đức Thắng số 1 đã tiếp tục thực hiện chuyên để “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Không chỉ xây dựng môi trường giáo dục sạch đẹp, thân thiện, gần gũi với trẻ, mà thông qua các hoạt ...
Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường  kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường